HSSK0008FU SPS; Indføring i sprogpsykologi - Forståelsens psykologi (KA)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Introduction to the Psychology of the Language - the Psychology of Understanding

Kursusindhold

Dette kursus giver en indføring i teorier om menneskers evne til at forstå egne og andres mentale tilstande, samt metoder til at analysere sådanne evner.

Vi fokuserer særligt på mentaliseringsevnen, der beskrives som evnen til at have sindet på sinde; evnen til at forstå og tage højde for hvilke mentale tilstande vi selv og andre er i. Derudover giver kurset indblik i bl.a. diskurspsykologien, og hvordan sociale og samfundsmæssige faktorer kan spille ind i forståelsen af mentale tilstande.

Foruden læsning af teoretiske tekster og tekster om studier af evnen til at forstå mentale tilstande vil der løbende inddrages empiri de studerende selv skal forholde sig til og analysere.

Undervisningsgangene vil primært bestå af forelæsninger kombineret med gruppearbejde.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

 

KA-Tilvalg

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Undervisningen vil være tilrettelagt som en kombination af dialogisk holdundervisning med forelæsningselementer og mere praktiske øvelser med afsæt i de tekster og problemstillinger vi arbejder med som også forbereder jer på at gennemføre selvstændige undersøgelser af problemstillinger der vedrører det at tage højde for egne og andres mentale tilstande. Der indgår desuden mundtlige fremlæggelser som forberedelse til eksamen i form af en mundtlig prøve med materiale.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale