HSSK0006EU SPS; Sprogpsykologisk analyse og metode

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Analysis and Methods in the Psychology of Language

Kursusindhold

Den studerende får via dette kursus styrket sine sprogbrugsanalytiske såvel som metodiske kompetencer gennem indgående gennemgang af sproglige fænomener, analysetilgange og metoder, der er centrale i studiet af forståelsesprocesser i kommunikation.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

 

KA-tilvalg:

2019-ordingen

 

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. Særlige bestemmelser i studieordningen