HSSK0006EU  SPS; Sprogpsykologisk analyse og metode

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Analysis and Methods in the Psychology of Language

Kursusindhold

Kandidaten får på dette modul styrket sine sprogbrugsanalytiske såvel som metodiske kompetencer gennem indgående gennemgang af sproglige fænomener, analysetilgange og metoder, der er centrale i studiet af forståelsesprocesser i kommunikation.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2018-ordningen

2008-ordningen

KA-Tilvalg:

2019-ordingen

 

 

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio 16-20 normalsider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, 21 - 25 normalsider. Endvidere særlige bestemmelser. Se studieordningen.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5