HSSK0002FU  SPS; Sprogpsykologiske metoder

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Research Methods in the Psychology of Language

Uddannelse

Sprogpsykologi

Kursusindhold

Kurset behandler forskellige empiriske metoder og metodologiske problemstillinger i sprogpsykologiske analyser og forskning, dvs. empirisk forskning, der belyser, hvordan mennesker gør sig forståelige for og forstår hinanden, sig selv og deres omverden.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen

2008-ordningen


BA-tilvalg:

2018-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hvis kurset tages på KA 2008-ordningen, er prøveformen: Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages på KA 2008-ordningen, er der dog ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5