HSPK04031U Spansk - Grammatik og kognition (KA SF)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Spanish - Grammar and cognition (KA SF)

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for udvalgte centrale konstruktionstyper i spansk grammatik 
 • at identificere en grammatisk problemstilling 
 • at anvende det relevante begrebsapparat og selvstændigt gennemføre en velargumenteret analyse af denne problemstilling, herunder forholde sig kritisk til grammatiske forklaringer 
 • at selvstændigt udforme en systematisk og klar fremstilling af analysen og formidle den klart og sammenhængende
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 204,75