HSPK04021U Spansk - Kontrastivt sprog og oversættelse (KA SF)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Spanish - Contrastive language and Translation (KA SF)

Kursusindhold

Formålet med dette fagelement er for det første at træne i dels at skrive grammatisk korrekt spansk, og dels at oversætte til og fra spansk.

Dertil kommer at der på kurset vil blive undervist i og diskuteret hvilke udfordringer man typisk møder i forbindelse med oversættelse. Vi vil opøve færdigheder i at analysere bestemte forskelle mellem spansk og dansk sprogbrug som sprogtypologiske forskelle.

Man afleverer oversættelser som bliver rettet og gennemgået i timerne som udgangspunkt for gennemgang af grammatiske problemer og diskussioner af typologiske forskelle mellem dansk og spansk, og oversættelsesmæssige problemstillinger

Fagelementet består af holdundervisning i forløbet Kontrastivt sprog.
En tekst på ca. 800 typeenheder oversættes fra dansk til spansk og en tekst på ca. 500 typeenheder oversættes fra spansk til dansk.
Desuden besvares ét eller flere spørgsmål, der omhandler oversættelsesmæssige og/eller sprogtypologiske problemstillinger.
Den kontrastive kommentar kan skrives på dansk eller spansk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Der gives én fælles karakter for de 3 deldiscipliner:
Oversættelse dansk-spansk
Oversættelse spansk-dansk
Kontrastiv kommentar.
Den praktiske oversættelsesdel vægter 2/3 og kommenteringsdelen 1/3. Eksaminationssprog: Dansk og spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Krav til indstilling til eksamen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/spansk/

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet, USB-stik samt andre eksterne lagringsenheder.

Se også KUnet under menupunktet: https://intranet.ku.dk/portugisisk_ba/eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.