HSPK00017U  KA 2018-ordningen Spansk - Mundtlig udtryksfærdighed

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

2018 Curriculum: Spanish - Oral Proficiency in Spanish

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 
Færdigheder i at tale spansk på højt niveau og gennemføre en mundtlig argumentation på spansk.
 
Kompetencer i at udtrykke sig mundtligt på spansk i professionelle og akademiske sammenhænge.

Samundervises med Spansk KA: Skriftlig sprogfærdighed

Der undervises i spansk udtryksfærdighed i et kursusforløb der indeholder øvelser i
udtryksfærdighed, tekstkommentar og diskussion.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i materialet udarbejdet til den skriftlige prøve i Skriftlig sprogfærdighed på spansk, hvis den skriftlige og den mundtlige eksamen tages i samme eksamenstermin (ordinær samt syge/reeksamen).
Prøven kan inkludere yderligere perspektiver inden for det valgte emne. Hvis den mundtlige eksamen tages i en efterfølgende eksamenstermin, aftales emne med eksaminator.
Når situationen tilsiger, at fagelementet Mundtlig sprogfærdighed på spansk tages uden tilknytning til fagelementet Avanceret spansk sprog og variation
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
Prøveform: Fri mundtlig prøve.
Omfang: 20 minutter. Der gives ingen forberedelse.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Spansk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 40,25
  • I alt
  • 68,25