HSPK00015U  KA 2018 studieordningen: Spansk - Avanceret spansk sprog og variation med sprogfærdighed - Usos y variedades del español actual

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

2018 Curriculum: Spanish - Advanced Spanish and Variation with Language Proficiency - Usos y variedades del español actual

Kursusindhold

På kurset vil vi diskutere en række udvalgte temaer der vedrører spansk sprogbrug og dens variation i en aktuel kontekst. De valgte temaer vil være relateret til følgende områder:

 • Dialektologi, begreber (bl.a. forholdet mellem sprog og dialekt),

  metode, teori, og spansk på det (latin)amerikanske kontinent.

 • Ordforrådet, orddannelse, nydannelser, og hvordan de opstår.
 • Sproglig nationalisme og imperialisme.
 • Tosprogethed
 • La innovación léxica en el español actual, Manuel Casado Velarde, Madrid 2017, Sintesis.
 • El nacionalismo lingüístico, Juan Carlos Moreno Cabrera, Barcelona 2014, Península.
 • El cerebro bilingüe, Albert Costa, Barcelona 2017, Debate.
 • Supplerende materiale i Absalon
Holdundervisning
Prøven i Avanceret spansk sprog og variation med sprogfærdighed og Skriftlig sprogfærdighed på spansk gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter.

Den skriftlige prøve er en besvarelse af et spørgsmål stillet af eksaminator.
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Spansk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet, USB-stik samt andre eksterne lagringsenheder.

Se også KUnet under menupunktet: https://intranet.ku.dk/portugisisk_ba/eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen. 

 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 245
 • I alt
 • 273