HSPK00005U KA 2014 studieordningen: Spansk - Aktuel spansk sprogbrug og variation

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

2014 Curriculum: Spanish - Use and Variation in Present-Day Spanish

Kursusindhold

Esta asignatura se centra en el estudio de la disciplina del Análisis del Discurso. El Análisis del Discurso es visto desde teorías pragmáticas, de lingüística de texto,  argumentación y estudios psicosociales.

El curso consta de una parte teórica, donde se discuten los conceptos y categorías principales, y una parte práctica donde se analizan textos utilizando las herramientas discursivas.

Los textos analizados provienen del discurso publicitario, periodístico y político.

Fokus på en eller flere lingvistiske tilgange. Kurset indeholder forelæsninger, holddiskussion og lingvistiske analyser (både i plenum og i grupper).
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 245
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 273
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Der besvares ét eller to spørgsmål.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator
Eksaminationssprog: Spansk eller dansk.
Omfang: 3-5 normalsider.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen. 

Kriterier for bedømmelse