HSPB10281U Spansk - Spansk grammatik og tekst (BASF/BATV)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Spanish - Language 2: Spanish Grammar and Text (BASF/BATV)

Kursusindhold

Dette fagelement består af 4 kursuselementer:

 • Fællesforelæsninger: Spansk grammatik og syntaktisk analyse
 • Anvendt grammatik – øvelser mhp. kommunikative kompetencer.
 • Anvendt grammatik – oversættelse
 • Skriveværksted
Målbeskrivelser
 • Jan Mogensen, Grammatik (on-line)
 • Øvelser, oversættelser og andet materiale udleveret i forbindelse med undervisningen.
Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

 

 

Kriterier for bedømmelse