HSPB10281U Spansk - Spansk grammatik og tekst (BASF/BATV)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Spanish - Spanish grammar and Text (BASF/BATV)

Kursusindhold

Dette fagelement består af 3 kursuselementer:

- Fællesforelæsninger og holdundervisning: Syntaktisk analyse og Spansk grammatik.

- Anvendt sprog: skriveøvelser, udvikling af skriftlige kommunikative kompetencer(Skriveværksted).

- Anvendt grammatik – oversættelse.

 

De studerende anvender digitale hjælpemidler, specielt sprogkorpora, oversættelsesredskaber, og andre on-line redskaber, og kritisk brug af disse diskuteres i undervisningen.

Målbeskrivelser

- Jan Mogensen, Spansk Grammatik (on-line)

- Øvelser og andet materiale udleveret i forbindelse med undervisningen.

- Claus Drengsted-Nielsen: Praktisk spansk grammatik (2023).

Forelæsninger og holdundervisning
Grammatikpensum: hvad der svarer til udvalgte dele af Jan Mogensen, Spansk Grammatik.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/spansk/

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

 

 

Kriterier for bedømmelse