HSPB10221U  Spansk - Tekstanalyse 1 (BA-tilvalg)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Spanish - Text analysis 1

Kursusindhold

Undervisningen består af en forelæsningsrække og af holdundervisning på faget. I forelæsningsrækken fremstilles en række centrale teoretiske problemstillinger vedrørende tekstanalysen.

På holdøvelserne diskuteres og øves anvendelsen af de teoretiske elementer. Hver studerende skal medvirket ved et oplæg i forbindelse med holdundervisningen. Der udbydes tekstanalyse forelæsninger som supplering til kurset.

Deltagelse i fællesforelæsningerne i Tekstanalyse.
Forelæsningsrække og holdundervisning.
Samlæses med Spansk BA: Tekstanalyse 1

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 48 timer; 4-7 normalsider.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 48 timer; 7-10 normalsider

Særlige bestemmelser:
Hjemmeopgaven består i at analysere enten en hel eller et fragment af en kendt tekst.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:  

Aktiv deltagelse i mindst 75 % af fællesforelæsningerne i Tekstanalyse Godkendte praktiske øvelser i form af ét mundtligt oplæg på ca. 10 min.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Reeksamen

Som ordinær eksamen. 

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 204,75