HSPB10211U  Spansk - Anvendt fonetik og mundtlig sprogfærdighed (BA-tilvalg)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Spanish - Applied phonetics

Kursusindhold

Gennemgang af elementære regler for udtale af spansk, set i relation til typiske fejl for dansk andetsprogstilegnelse af spansk.

Formålet med dette kursus er at de studerende skal have kendskab til de udtalefejl en dansker typisk laver og kunne korrigere dem.

For at kunne det, skal de kende de basale spanske udtaleregler, og specielt de regler der karakteristisk adskiller sig fra de tilsvarende danske.

Undervisningen er baseret på lærergennemgang og lytte/udtaleøvelser.

Holdundervisning
Samlæses med Spansk BA: Anvendt fonetik og mundtlig sprogfærdighed
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Særlige bestemmelser:
I prøven skal den studerende besvare 2 spørgsmål, der vedrører udtalen af standardspansk og de problemer, danskere typisk har med udtale af spansk.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og udstyr: https://intranet.ku.dk/spansk_ba//eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen. 

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 94,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 136,5