HSPB10201U  Spansk - Syntaktisk analyse (BA tilvalg)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Spansk - Syntactical analysis

Kursusindhold

På kurset trænes den studerende i syntaktisk analyse og skriftlig produktion af spansk. I løbet af semestret beskrives den terminologi og de redskaber som anvendes i den syntaktiske analyse.

Den syntaktiske analyse trænes gennem øvelser.

Centrale grammatiske problemer gennemgås med udgangspunkt i oversættelsesøvelser.

Materiale: omfang svarende til:

  • Jan Mogensen: Spansk Grammatik
  • Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk
Holdundervisning
Samlæses med BA Spansk: Syntaktisk analyse
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform: Intern prøve ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang 3 timer.
Tilladte hjælpemidler: Alle inkl. intertert
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: 

Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen.

Godkendelse af mindst 75 % af de planlagte øvelser, som omfatter 10 opgaver a 1 sides omfang. 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme bestemmelser som ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse. 

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 26,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 68,25