HSPB00971U Spansk - Spansk sprog og tekst

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Spanish - Spanish Language and Text

Kursusindhold

Dette fagelement består af 4 kursusdele:

 • Fællesforelæsninger: basal spansk sætningsanalyse, fonologi og fonetik, introduktion til digitale indgange til det spanske sprog (sprogkorpora).
 • Mundtligt sprog: anvendt fonetik, lytteforståelse, talefærdighed
 • Elementær spansk grammatik
 • Anvendt grammatik - oversættelse
 • Jan Mogensen, Grammatik (on-line)
 • Antonio Quilis, Principios de fonología y fonética españolas
 • Jørgen Jensen, elementær spansk fonetik (1993), revideret 2017.
 • Spanske sprogkorpora, on-line
 • Materiale udleveret i undervisningen
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
2-3 godkendte mundtlige oplæg på spansk, der afholdes i grupper (max. 10 minutter).
Forelæsninger og holdundervising
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende
termin.
Til prøven ved ikke-godkendt aktiv deltagelse tilføjes 1 ekstra spørgsmål.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 48 timer
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
2-3 godkendte mundtlige oplæg på spansk, der afholdes i grupper (max. 10 minutter).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse