HSPB00961U Spansk - Spansk sprog og kultur 1: introduktion

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Spanish - Spanish Language and Culture 1: An Introduction

Kursusindhold

Dette modul består af tre dele. I den første del introduceres den studerende til den spansksprogede verden, som består af 22 lande, hvis man tæller USA med. Denne del består af en kort introduktion til den spansktalende verdens historie samt geografiske, demografiske og aktuelle politiske forhold.

Kurset beskæftiger sig også med de sproglige variationer inden for den spansksprogede verden, ligesom sammenhængen mellem sprog og nation/identitet diskuteres. Findes der en transnational spansksproget identitet? 

Kursets anden del vil med udgangspunkt i begreberne ”estado/nación” se på den aktuelle udvikling i en række spansktalende lande. Den sidste del omhandler ”memoria y testimonio” og diskuterer overgangen fra diktatur til demokrati i udvalgte lande. Der inddrages også litterær tekstanalyse i et vist omfang.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Der vil blive anvendt en kombination af 1-2 grundbøger, kildetekster og litterære tekster samt videnskabelige artikler og evt. andet materiale

Portfolioen uploades i digital eksamen d. 4. januar 2023.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse