HSPB00891U Spansk - Sprog 2: Spansk grammatik og tekst

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Spanish - Language 2: Spanish Grammar and Text

Kursusindhold

Dette fagelement består af 4 kursuselementer:

 • Fællesforelæsninger: Spansk grammatik og syntaktisk analyse
 • Anvendt grammatik – øvelser mhp. kommunikative kompetencer.
 • Anvendt grammatik – oversættelse
 • Skriveværksted
Målbeskrivelser
 • Jan Mogensen, Grammatik (on-line)
 • Øvelser, oversættelser og andet materiale udleveret i forbindelse med undervisningen.
Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Spansk og dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse