HSPB00811U  Spansk - Spaniens og Spanskamerikas historie, kultur og litteratur frem til år 1800

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Spanish - Spanish and Spanish American History, Culture, and Literature before 1800

Kursusindhold
 • Der opnås færdighed i:
 • at redegøre for hovedtrækkene af Spaniens og Spanskamerikas historie, kultur og litteratur op til 1800  
 • at analysere og perspektivere en tekst i relation til dens historiske, kulturelle og/eller litteraturhistoriske baggrund 
 • at anvende tekstanalytiske færdigheder på avanceret niveau.
Deltagelse i fællesforelæsningerne i Europæisk kulturhistorie
Fagelementet består af holdundervisning i forløbet Introduktion til Spaniens og Spanskamerikas historie, kultur og litteratur frem til år 1800 samt fællesforelæsninger i Europæisk kulturhistorie
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform:
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 min. forberedelsestid.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives 45 min. forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: 

Aktiv deltagelse i mindst 75 % af fællesforelæsningerne i Europæisk kulturhistorie

Deltagelse i en gruppepræsentation af en tekst eller et tema i løbet af semestret

Aflevering af en afsluttende skriftlig opgave på ca. 4-5 normalsider inden for emnet spanskamerikansk historie. 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.  

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 409,5