HSPB00751U  Spansk - Elementær grammatik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Spanish - Basic grammar

Kursusindhold

Kursusforløb hvor vi træner brugen og forståelsen af de grundlæggende grammatiske regler i spansk grammatik. I løbet af semestret gennemgås de grundlæggende regler for spansk morfologi og syntaks, og vi vil arbejde med de enkelte sætningsdeles funktion i forhold til hinanden og til sætningens helhed. Desuden vil vi fortsætte med sætningsanalyse som vi kender det fra kurset i efterårssemestret.

Holdundervisning
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 4 timer.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:

• Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen

• Aflevering og godkendelse af mindst 75 % af de i undervisningen stillede opgaver, der omfatter 6 opgaver a 3-4 normalsiders omfang.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 108,5
  • I alt
  • 136,5