HSPB00711U  Spansk - Syntaktisk analyse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Spanish - Syntactical analysis

Kursusindhold

På kurset trænes den studerende i syntaktisk analyse og skriftlig produktion af spansk. I løbet af semestret beskrives den terminologi og de redskaber som anvendes i den syntaktiske analyse.

Den syntaktiske analyse trænes gennem øvelser.

Centrale grammatiske problemer gennemgås med udgangspunkt i oversættelsesøvelser.

 

Materiale: omfang svarende til:

  • Jan Mogensen: Spansk Grammatik 
  • Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk
Holdundervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen. 

Godkendelse af mindst 75 % af de planlagte øvelser, som omfatter 10 opgaver a 1 sides omfang.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt, inkl. internet.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveform:

Bunden hjemmeopgave.

Omfang: 3 timer

Særlige bestemmelser:

Ved syge-/omprøve udprøves i de spanske ordklasser, syntaktisk analyse og oversættelse. 

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 94,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 136,5