HSPB00701U  Spansk - Digitale indgange til spansk sprog og kultur

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Spanish - Digital Sources to Spanish Language and Culture

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

  • at bruge store internetbaserede sprogkorpora til belysning af fænomener inden for spansk sprog og kultur
  • at bruge den basale terminologi inden for studiet af forholdet mellem spansk sprog og kultur, og inden for elementær korpuslingvistik.

 

Kursusforløb samt projektarbejde under supervision.
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt, men dokumentationsopgaven kan udarbejdes i grupper på op til 3 studerende. Den enkelte studerendes bidrag til dokumentationsopgaven skal angives, så det kan godkendes individuelt.
Omfang: Dokumentationsopgave: 8-10 normalsider.
Ved gruppeopgave: 10-12 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

• Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen 
• En godkendt dokumentationsopgave udarbejdet i løbet af forløbet under supervision. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveform: Individuel bunden hjemmeopgave. 

Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.

Omfang: 11-15 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.

Tilladte hjælpemidler: Alle

 

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 122,5
  • Holdundervisning
  • 14
  • I alt
  • 136,5