HSPA03611U  Humanistisk Entrepreneurship - Bachelortilvalg

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

The Humanities and Entrepreneurship

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• analysere og vurdere forudsætninger for iværksætning af en forretningsidé med inddragelse af et historisk og kulturelt perspektiv

• analysere og evaluere interne og eksterne aspekter, som indgår i en forretningsplan

• bidrage til udarbejdelse af en forretningsplan for en ny virksomhed

• analysere en virksomheds innovationsevne samt udarbejde og argumentere for forslag til innovationsstrategie

Holdundervisning med forelæsninger og diskussion på baggrund af de tekster, de studerende læser hjemme. Repræsentanter fra erhvervslivet deltager i undervisningen et par gange i løbet af kurset.
Materialet kan bestå af en feasibility plan (eksplorativ forretningsplan), en egentlig forretningsplan eller en innovationsanalyse af en virksomhed.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale i et emne, der aftales med underviseren. Bedømmelsesform: Materialet vægter 30 % i bedømmelsen.
Eksamenssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering.
Materiale: 3-5 normalsider.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Materialet kan udarbejdes i grupper med højst 3 deltagere.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​spansk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​fransk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​engelsk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​portugisisk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​italiensk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​tysk/​​

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 381,5
  • I alt
  • 409,5