HSPÅ00881U ÅU Spansk - Spansk sprog og tekst (BASF) E19

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ÅU Spanish - Spanish Language and Text (BASF)

Kursusindhold

Dette fagelement består af 4 kursusdele:

 • Mundtligt sprog: anvendt fonetik, lytteforståelse, talefærdighed
 • Elementær spansk grammatik
 • Anvendt grammatik - oversættelse
 • Jan Mogensen, Grammatik (on-line)
 • Antonio Quilis, Principios de fonología y fonética españolas
 • Jørgen Jensen, elementær spansk fonetik (1993), revideret 2017.
 • Spanske sprogkorpora, on-line
 • Materiale udleveret i undervisningen
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
2-3 godkendte mundtlige oplæg på spansk, der afholdes i grupper (max. 10 minutter).
Holdundervising
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende
termin.
Til prøven ved ikke-godkendt aktiv deltagelse tilføjes 1 ekstra spørgsmål.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 48 timer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7 trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Spansk og dansk.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 48 timer til besvarelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7 trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Spansk og dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
2-3 godkendte mundtlige oplæg på spansk, der afholdes i grupper (max. 10 minutter).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse