HSAXO0515U HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver
Kurset giver viden om og forståelse af Europa som idé, rum og social konstruktion. I undersøgelsen af konstruktionen af Europa og forestillinger om det europæiske, vil kurset dykke ned i nyere etnologiske og antropologiske tilgange bl.a. indenfor forskningsfeltet ’the anthropology of Europe’, der anlægger forskellige decentraliserende analysestrategier til at imødegå eurocentriske forståelser af det europæiske, og dannelsen af europæisk identitet. Sådanne strategier kan fx være at analysere Europa fra dets margin, at fokusere på europæiske grænser, eller at tematisere Europas postkoloniale arvegods. Vi vil hertil undersøge forskellige måder at arbejde med suverænitet og stat i et etnologisk perspektiv, herunder relationen mellem stat og civilsamfund, samt forskellige forestillinger om suverænitet i et europæisk, kulturhistorisk perspektiv.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

Der arbejdes ikke med grundbøger.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Forskningsområdet indgår som del af samlet eksamen.
Portfoliobestemmelser for forskningsområde: Der aflægges tre individuelle skriftlige prøver (delafleveringer) på 8-10 sider i alt. De udformes som en løbende refleksion, bestående af:
1. Delaflevering: en præsentation og diskussion af suverænitets- og/eller postkoloniale
begreber (jf. SO: kritisk refleksion over centrale videnskabelige positioner inden for
forskningsområdet) – 3,5 til 4 sider.
2. En diskussion af analytiske muligheder/strategier ift. konkret empirisk materiale (jf.
SO: Analysere og/eller diskutere empirisk materiale med relevans for det afgrænsede
forskningsområde) – 3,5 til 4 sider.
3. Et endeligt papir, der reflekterer over læringsprocessen og de to første delaflevering
1-2 sider. Alle tre dele (8-10 sider) afleveres som ét dokument i Digital Eksamen.
Censurform
Ingen ekstern censur