HSAXO0429U HELGA. Natur, videnskab og demokrati

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Natur, videnskab og demokrati

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til kurser på Saxo-Instituttet for Arkæologi-, Etnologi og Historiestuderende på 3. semester og Græsk- og Latinstuderende på 5. semester.

Kursusindhold

HELGA. Natur, videnskab og demokrati
Dette kursus udforsker, hvordan grøn omstilling, landskaber, naturforvaltning, historie og naturvidenskab kan tænkes at hænge sammen i dagens Danmark. Vi skal læse tekster med inspirerende teoretiske perspektiver og analyser af naturpraksisser på forskellige tider og steder, og vi skal bruge disse tekster til at se nærmere på, hvordan klima- og miljøforhold bliver behandlet i en dansk offentlighed. Med andre ord: Kurset undersøger, hvordan former for viden om miljø og klima legitimeres, inkluderes, ekskluderes, oversættes og bearbejdes – både i kursets læsestof og i udvalgte tematiske nedslag.

I tillæg til at introducere til centrale begreber, felter, tekster og tilgange i humanistisk klima- og miljøforskning og i videnskabsstudier, vil kurset arbejde problembaseret og tematisk. Vi tager således en række nyere og aktuelle kontroverser og diskussioner på miljø- og klimaområdet op og ser på, hvordan viden, erfaring, ekspertise og løsningsforslag bliver artikuleret på forskellige måder og af forskellige parter i sagerne. Dette vil forløbe som case-arbejde i undervisningen og vil videre indgå i portfolio-opgaven – alt efter særlige interesser.

Kurset vil således give grundlæggende indsigt i, hvordan forskellige natur-, ressource-, klima- og miljøspørgsmål tager form igennem bestemte perspektiver og rammesætninger. Samtidig viser kurset, hvordan Saxos fagligheder kan bruges til at forstå de ofte uudtalte præmisser, som debatter om miljø og klima bygger på, og dermed hvordan vi som humanister kan være med til at stille nye spørgsmål og derigennem arbejde for en mere retfærdig fordeling af goder, problemer og ressourcer, lokalt og globalt.

NB: undervisningen vil både være på dansk og engelsk

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: Feltarkæologi med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
Blanketnavn: HELGA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde (Græsk- og Latinstuderende)
Blanketnavn: HELGA, 5.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024).
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Portfolio bestående af 2 dele
Samlet omfang: 8-10 normalsider
Del 1:
6-8 siders analyse af en selvvalgt case eller kontrovers i den grønne omstilling, hvor kursets tematikker på forskellig vis er til stede. Der skal inddrages litteratur fra kurset i analysen, som desuden skal:
- være velafgrænset
- indeholde en redegørelse for selve casen/kontroversen, som den kommer til udtryk i medier, litteratur mv.
- analysere, hvordan og med hvilke konsekvenser særlige vidensformer, natursyn, og/eller former for ekspertise kommer til udtryk

Del 2:
1-2 siders refleksion over de analyserede perspektivers blinde vinkler: hvilke (andre) perspektiver og vidensformer marginaliseres eller udelades? Hvilke sider af sagen belyses med andre ord ikke, og hvordan hænger dette sammen med casens dominerende perspektiver jfr. Del 1?
Censurform
Ingen ekstern censur