HSAXO0428U HELGA. Æstetik og politik i den antikke Grækenland

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Æstetik og politik i den antikke Grækenland

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til kurser på Saxo-Instituttet for Arkæologi- og Historiestuderende på 3. semester og Græsk- og Latinstuderende på 5. semester.

Kursusindhold

HELGA. Æstetik og politik i den antikke Grækenland
Vi lever i en verden, hvor det politiske og det æstetiske er institutionelt opdelt. Vi går på museum eller tænder for musikanlægget for en æstetisk oplevelse og stemmer eller lytter til debatter i folketinget for at engagere os med den politiske magt. Men disse to aspekter af det menneskelige liv bliver ved men at kæde sig sammen. God kunst er tit politisk og succesfulde politikker bruger vores sanser og følelser for at vinde opbakning. Det er ikke et nyt fænomen: gennem historien har politik og kunst været i en konstant dialog og skabt forskelligartede kombinationer, såsom propaganda, protestkunst, ”politainment”, hoffpoesi--bare for at nævne få eksempler.

Der er også nogle der mener, at politik skal holdes væk fra æstetik for ikke at blive populistisk, og at æstetik skal reguleres eller begrænses af politiske årsager. Denne debat rasede allerede i den antikke Grækenland, hvor politikere forsøgte at fremstå som folkelige og digtere og filosoffer trådte frem som både systemkritikere og propagandister.

I dette kursus undersøger vi, hvordan filosoffer, digtere og historiografer i den antikke Grækenland har forstået og udfordret relationerne mellem det æstetiske og det politiske. Vi læser poetiske værker af Homer og Pindar, Aristofanes’ komedie, historikerne Herodot og Thukydid og filosofferne Platon, Xenofon og Aristoteles. Undervejs læser vi også tekster skrevet af teoretikere, historikere, og kunst- og litteraturforskere, som kan hjælpe os med at perspektivere de antikke tekster.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: Feltarkæologi med forskningsområde (Arkæologistuderende)
Blanketnavn: HELGA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde (Græsk- og Latinstuderende)
Blanketnavn: HELGA, 5.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024).
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Homer: Iliaden.
- Pindar: De pythiske Oder.
- Aristofanes: Frøerne.
- Herodot: Historie.
- Thukydid: Historie.
- Platon: Staten.
- Platon: Lovene.
- Xenofon: Kyrupædien.
- Aristoteles: Politik.

- J. Rancière: “The Aesthetic Dimension: Aesthetics, Politics, Knowledge”. Critical Inquiry 36, 1–19, 2009.
- Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life. Eds.: J. Alexander, D. Bartmánski & B. Giesen. Springer, 2012.
Aesthetic Perspectives on Culture, Politics, and Landscape: Appearances of the Political. Eds.: Di Stefano, E., C. Friberg & M. Ryynänen Springer, 2022.

Andet materiale udleveres i løbet af kurset.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Én opgave på 8-10 ns.
Censurform
Ingen ekstern censur