HSAXO0427U HELGA. Moden i Danmark gennem 400 år

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Moden i Danmark gennem 400 år

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til kurser på Saxo-Instituttet for Arkæologi-, Etnologi og Historiestuderende på 3. semester og Græsk- og Latinstuderende på 5. semester.

Kursusindhold

HELGA. Moden i Danmark gennem 400 år
Med forskningsområdet indføres i klædedragtens kultur- og designhistorie i Danmark og om, hvordan 400 års danskere har klædt sig, når de ville være med på moden – og hvorfor. Gennem forskningsområdet udfoldes det, hvordan man gennem tiden (siden 1600-tallet og frem til i dag) har brugt mode til at udtrykke rang, stand, identitet eller forfølge drømme og idealer på tværs af køn, alder, sociale og økonomiske skel, by og land. Som fundament for disse kultur- og designhistoriske indsigter læres forskningsområdets interdisciplinære teorier at kende. Heriblandt modeteori, forbrugsteori, luksusteori og materialitetsteori.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: Feltarkæologi med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
Blanketnavn: HELGA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde (Græsk- og Latinstuderende)
Blanketnavn: HELGA, 5.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024).
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

Moden i Danmark gennem 400 år (bind 1+2). Gads Forlag 2022.

Endvidere tekstsamling i form af kompendium.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Omfang: 8-10 normalsider udgjort af 1-3 delopgaver udarbejdet i løbet af kursusforløbet.
Opgave 1: Kulturhistorisk billedanalyse (1-2 normalsider), Opgave 2: Kulturhistorisk kildeanalyse (1-2 normalsider). Opgave 3: Kritisk refleksion over modestudiets vidensproduktion (4-6 normalsider).
Pensum: 350-600 normalsider (individuelt pensum, der skal godkendes af underviser).
Bedømmelse: Intern prøve ved to eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. I den samlede bedømmelse vægtes de dele af portfolien, der vedrører kurset Kulturanalyse, 60% og de dele, der vedrører forskningsområdet, 40%.
Særlige bestemmelser: Den del af portfolien, der vedrører forskningsområdet, kan kun udarbejdes individuelt.
Censurform
Ingen ekstern censur