HSAXO0422U HELGA. Den tidlige kolonihistorie i Grønland ca. 1700-1740

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Den tidlige kolonihistorie i Grønland ca. 1700-1740

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til kurser på Saxo-Instituttet for Arkæologi-, Etnologi og Historiestuderende på 3. semester og Græsk- og Latinstuderende på 5. semester.

Kursusindhold

HELGA. Den tidlige kolonihistorie i Grønland ca. 1700-1740
Kurset undersøger det tidlige 1700-tals Vestgrønland med fokus på fremkomsten af dansk-norske kolonier fra begyndelsen af 1720’erne, en periode hvis begivenheder blev begyndelsen på det senere kolonisamfund i Grønland og, i et større perspektiv, Grønlands plads i Rigsfællesskabet.

Undervisningen tager udgangspunkt i helt ny forskning i perioden med nedslag i et udvalg af centrale temaer. Vi skal bl.a. kigge på kulturmøder mellem europæere og den oprindelige inuitbefolkning, handel og hvalfangst, præsten Hans Egedes missionsprojekt, og de dansk-norske kolonisters materielle, sociale og kulturelle forhold, strategier og interne magtkampe. Tilgangen er at fokusere mikrohistorisk på kolonierne og de mennesker, der dér kom i kontakt. Grundlæggende set er spørgsmålet, hvad der kendetegnede de første kolonier i Grønland og udførelsen af det projekt, der i samtiden blev kendt som ”Det Grønlandske Dessein”.

Undervisningen vil i høj grad fokusere på læsninger af centrale skriftlige kilder parallelt med litteratur og teori. Vi vil også gennem kurset tage stilling til debatten om, hvorvidt og på hvilken måde man overhovedet kan opfatte det tidlige 1700-tals Grønland som en koloni.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: Feltarkæologi med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
Blanketnavn: HELGA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde (Græsk- og Latinstuderende)
Blanketnavn: HELGA, 5.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024).
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Grønland. Den arktiske koloni. Red.: H. C. Gulløv København, Gads Forlag, 2017.
- Finn Gad: Grønlands Historie II. 1700-1782. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1969.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Individuel
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: To afleveringer på 3-4 sider i løbet af semestret. Første portfolio indleveres halvvejs i forløbet, mens anden afleveres ved kursets afslutning. Første del kan genafleveres i omarbejdet form ved kursets afslutning.
Censurform
Ingen ekstern censur