HSAXO0402U HELGA. Klima- og miljøpolitikkens idéhistorie i Danmark 1970-2022

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Klima- og miljøpolitikkens idéhistorie i Danmark 1970-2022

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Klima- og miljøpolitikkens idéhistorie i Danmark 1970-2022
I dette kursus skal vi se nærmere på klimapolitikkens idéhistorie i Danmark, 1980-2022. Formålet med kurset er at give en indføring i de mange idéer, tankemønstre, strømninger, personer og bevægelser, der på forskellig vis har præget den klimapolitiske dagsorden i de sidste 40 år.

Vi skal bl.a. stifte bekendtskab med Danmarks første miljøorganisation (NOAH), tilblivelsen af Danmarks første miljølov (1973), 1970ernes (stadig aktuelle) vækstdebatter, 1980ernes debat af landbrugets forurening, tilblivelsen af en dansk klimapolitik i 1990erne, miljøskeptikeren Bjørn Lomborg, borgerlig klimapolitik, nutidige debatter om atomkraft som løsningen på klimakrisen og aktivistiske miljøbevægelser som extinction rebellion.

I kurset skal vi i særdeleshed forsøge at forklare, hvordan 1970ernes idéer om at adressere miljøproblemer gennem central politisk planlægning, regulering og forbud er blevet afløst af visioner om at løse klimaudfordringer gennem et fokus på markedskræfter og teknologi.

Kurset udspringer af underviserens aktuelle forskningsprojekt.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Tekster vil blive uploadet på absalon.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Kriterier for bedømmelse

Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.