HSAXO0371U HELGA. Moden i Danmark gennem 400 år

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Moden i Danmark gennem 400 år

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 3. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Moden i Danmark gennem 400 år
Med forskningsområdet indføres i klædedragtens kultur- og designhistorie i Danmark og om, hvordan 400 års danskere har klædt sig, når de ville være med på moden – og hvorfor. Gennem forskningsområdet udfoldes det, hvordan man gennem tiden (siden 1600-tallet og frem til i dag) har brugt mode til at udtrykke rang, stand, identitet eller forfølge drømme og idealer på tværs af køn, alder, sociale og økonomiske skel, by og land. Som fundament for disse kultur- og designhistoriske indsigter læres forskningsområdets interdisciplinære teorier at kende. Heriblandt modeteori, forbrugsteori, luksusteori, materialitetsteori.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023).

Tekstsamling i form af kompendium.

Grundbog: Moden i Danmark gennem 400 år (bind 1+2), Gads Forlag 2022.

Forudsætter tilmelding til:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende).
Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)

Kriterier for bedømmelse

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)