HSAXO0341U HELGA. Demokratiets Danmarkshistorie 1915-2023

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Demokratiets Danmarkshistorie 1915-2023

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 3. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Demokratiets Danmarkshistorie 1915-2023
Det 20. århundrede var demokratiets tidsalder. Her blev Danmark for alvor et demokrati, som alle centrale samfundsaktører tilsluttede sig. Perioden var dog også kendetegnet ved ideologiske kampe, frygt for demokratiets indre fjender og radikale forslag til udvidelser af folkestyret i retning af et mere lige og friere samfund.

I dette kursus skal vi blive klogere på danske partier, politikere og intellektuelles forestillinger og forventninger til demokratiet gennem de sidste 100 år. Vi kommer bl.a. til at beskæftige os med konkurrerende forestillinger om demokrati som styreform og som livsform samt de tidspunkter, hvor debatten om demokratiets principper rykkede til andre sfærer end den politiske. Det gælder bl.a. mellemkrigstiden og den tidlige efterkrigstids intense demokratidebat, 1970’ernes kamp for mere medbestemmelse og økonomisk demokrati samt 1990’erne, hvor det liberale, parlamentariske demokrati opnåede status som endemålet for demokratiudviklingen.

Kurset indledes med en introduktion til begrebshistorisk teori og metode.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023).

Kildetekster og sekundærlitteratur vil være at finde i kursusrummet på absalon.

Forudsætter tilmelding til:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende).
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)

Kriterier for bedømmelse

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)