HSAXO0321U HELGA. Selvbiografier som kilde

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Selvbiografier som kilde

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 3. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Selvbiografier som kilde
Selvbiografier har et dårligt rygte. Folk kan ikke huske, og de lyver. Men selvbiografier og andre ego-dokumenter, hvor mennesker taler personligt om sig selv, giver uvurderlig indsigt i tankegange, følelser, mikro-samspil mellem mennesker, og hverdagslivets tilsyneladende ubetydelige former.

I kurset læser vi teoretiske tekster om selvbiografier som kilde og eksempler på historisk brug af selvbiografier taget fra mange tidsaldre. Der sluttes af med en selvstændig opgave ud fra en selvvalgt kilde. Eksempler og kilder vælger vi undervejs ud fra de studerendes faglige interesser – fra oldtiden til den sidste generation.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023).

Materiale i og via kursusrummet.

Forudsætter tilmelding til:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende).
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)

Kriterier for bedømmelse

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)