HSAXO0311U HELGA. LGBT-historie. Kønsidentitet og seksualitet i den moderne verden

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. LGBT-historie. Kønsidentitet og seksualitet i den moderne verden

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 3. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. LGBT-historie. Kønsidentitet og seksualitet i den moderne verden
På dette kursus vil vi beskæftige os med LGBT-historie i den vestlige verden i moderne tid, og diskutere tematiske, metodiske og teoretiske udfordringer der knytter sig dertil. Vi vil undersøge mulighederne for at skrive om LGBT-historie efter konstruktionismen og i lyset af queer teori. Kurset vil beskæftige sig med LGBT-personers sociale, kulturelle og politiske udvikling, og inddrage både klassisk tekstuelt kildemateriale, men også film, lyd og billeder som kilder til moderne historie. Danmark og Skandinavien vil stå centralt i undervisningen, men den øvrige vestlige verden vil også blive behandlet. Kurset kræver ingen forudgående viden om emnet eller specifikke teorier, andet end hvad den studerende må forventes at have tilegnet sig på fagets obligatoriske kurser.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023).

Kurset anvender ikke grundbøger, men et kompendium vil blive gjort tilgængelig på Absalon, og øvrige tekster kan anskaffes via Det Kongelige Bibliotek.

Forudsætter tilmelding til:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende).
Holdundervisning / øvelser / andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)

Kriterier for bedømmelse

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)