HSAXO0305U HELGA 2. Samtidsarkæologi og studiet af den nære fortid

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HELGA 2. Samtidsarkæologi og studiet af den nære fortid

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

Kurset fokuserer på samtidsarkæologi som metodisk felt, og undersøger forholdet mellem forskellige kildetyper i arkæologien. Arkæologi betragtes ofte som studiet af oldtiden og den fortid, der ligger før levende erindring, men fagets tilgange og metoder er i høj grad også relevant for studiet af den nære fortid og vores egen samtid. Vi skal derfor undersøge, hvilke former for viden de forskellige kildetyper leverer, og hvordan vi kan anvende dem i samtidsarkæologiske undersøgelser. Vi ser i kurset nærmere på, hvordan arkæologers metodiske tilgange til fænomener som forbrug og bortskaffelse, skrald, ruiner, slagmarker, krigsfangelejre, massegrave og hjemløshed.

OBS: kurset består tillige af for:

Arkæologistuderende Metode 1: feltarkæologisk arbejde

Etnologistuderende: Hverdagslivets kulturhistorie

Græsk- og latinstuderende: Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie

Historiestuderende et "Omr 2"-kursus. Se lektionskatalog.

Burström, M. 2009. Looking into the recent past. Extending and exploring the field of archaeology. Current Swedish Archaeology, 15/16: 21–36.

Burström, M. 2009. Selective Remembrance: Memories of a Second World War Refugee Camp in Sweden. Norwegian Archaeological Review, 42(2): 159-172.

Crea, G., A. Dafnis, J. Hallam, R. Kiddey, and J. Schofield. 2014. Turbo Island, Bristol: excavating a contemporary homeless place. Post-Medieval Archaeology, 48(1): 133-150.

González-Ruibal, A. 2008. Time to Destroy: An Archaeology of Supermodernity. Current Anthropology, 49(2): 247-263.

Grabowski, R., B. Olsen, Þ. Pétursdóttir, and C. Witmore, L. 2014. Teillager 6 Sværholt: The Archaeology of a World War II Prisoner of War Camp in Finnmark, Arctic Norway. Fennoscandia Archaeologica, XXXI: 3-24.

Myers, A. 2011. Contemporary Archaeology in Transit: The Artifacts of a 1991 Van. International Journal of Historical Archaeology, 15(1): 138-161.

Pétursdóttir, Þ., and B. Olsen. 2014. "Modern Ruins: Remembrance, Resistance, and Ruin Value" in Encyclopedia of Global Archaeology. Edited by C. Smith, pp. 4983-4994. New York, NY: Springer New York.

Rathje, W. L. 1981. "A Manifesto for Modern Material-Culture Studies" in Modern Material Culture: The Archaeology of Us. Edited by R. A. Gould and M. Schiffer, pp. 51-56. New York: Academic Press.

Renshaw, L. 2020. Unrecovered objects: Narratives of dispossession, slow violence and survival in the investigation of mass graves from the Spanish Civil War. Journal of Material Culture, 25(4): 428-446.

Sørensen, T. F. 2016. I tidens fylde – samtidslevn og arkæologiske de/formationsprocesser. Arkæologisk Forum, 35: 23-30.

Sørensen, T. F. 2018. Fra dyb fortid til dyb nutid – samtidsarkæologien på museum. Gefjon, 3: 209-221.

Zimmerman, L., and J. Welch. 2011. Displaced and Barely Visible: Archaeology and the Material Culture of Homelessness. Historical Archaeology, 45(1): 67-85.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og ekskursioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger på Forhistorisk Arkæologi