HSAXO0302U HELGA 2. Klimapolitikkens idéhistorie i Danmark, 1980-2022

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HELGA 2. Klimapolitikkens idéhistorie i Danmark, 1980-2022

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA 2. Klimapolitikkens idéhistorie i Danmark, 1980-2022
I dagens Danmark kobles klimaudfordringer til et ønske om at sikre økonomisk vækst gennem markedsbaserede og teknologisk fokuserede løsninger. Mere konkret prøver regeringer at anspore til teknologiske løsninger for at nedbringe vores udledninger – og at integrere klimahensyn i planlægningen af en effektiv økonomisk politik, som inddrager markedsbaserede konkurrenceprincipper og støtter op om en international klimapolitik, der bl.a. involverer handel med CO2-kvoter.

Men hvordan, i hvilke sammenhænge og af hvem er idéerne bag nutidens danske klimapolitik blevet skabt? Med hvilke vidensformer, normer og værdier er disse idéer blevet legitimeret? Og hvilke alternativer findes der til dem?

I dette kursus skal vi se nærmere på klimapolitikkens idéhistorie i Danmark, 1980-2022. Formålet med kurset er at give en indføring i de mange idéer, tankemønstre, strømninger, personer og bevægelser, der på forskellig vis har præget den klimapolitiske dagsorden i de sidste 40 år. Vi skal i særdeleshed forsøge at forklare, hvordan traditionelle idéer om at adressere miljøproblemer gennem central politisk planlægning, regulering og forbud er blevet afløst af visioner om at løse klimaudfordringer gennem et fokus på markedskræfter og teknologi.

Kurset udspringer af underviserens aktuelle forskningsprojekt.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (for Arkæologistuderende)
- Hverdagslivets kulturhistorie (for Etnologistuderende)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (for Græsk- og latinstuderende)
- "Område 2" (for Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog forår 2023).

Tekster vil blive uploadet på Absalon.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse