HRVK0108FU REL, Religionssociologi - teori og metode (tilvalg) (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Sociology of Religion – Theory and Method

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2019

 

Kursusindhold

Kurset indfører den studerende i grundlæggende religionssociologiske metoder og teorier. Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og med inddragelse af nyere forskning vil et eller flere empiriske områder blive belyst. Det er formålet med kurset at den studerende bliver i stand til at arbejde selvstændigt ud fra en religionssociologisk synsvinkel.

Målbeskrivelser

KA - 2019 Sidefagsordning:
Religionssociologi (fagelementkode HRVK03271E) 

 

Oplyses på Absalon inden kursusstart

Holdundervisning med forelæsninger og diskussioner
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)