HRVK0106FU REL, Religion, kultur og samfund (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Religion, Culture and Society

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i religionsvidenskab,2019

 

 

Kursusindhold

Kurset indeholder to spor: et med religionssociologiske perspektiver på religion i det offentlige rum, og et med religionshistoriske perspektiver på fortolkningsprocesser, autoritet og religiøs forandring. De specifikke empiriske fokusområder, hvilke kan variere fra år til år, uddyber og supplerer områder og viden fra bacheloruddannelsen i religionsvidenskab. Undervisningen giver endvidere den studerende redskaber til at formidle religionsvidenskabelig viden s amt færdigheder og kompetencer på måder der relaterer til mulige aftagere (fx inden for skoler, museer, offentlige og private organisationer), der præsenteres og/eller inddrages i undervisningen.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning
Religion, kultur og samfund (aktivitetskode HRVK03281E)

KA 2019-sidefag studieordning
Religion, kultur og samfund (aktivitetskode HRVK03281E)

 

Oplyses på Absalon inden kursusstart

Holdundervisning med aktiv inddragelse af dog arbejdsformer e studerende gennem studenteroplæg, seminarer, øvelser, opgaver med aftagere m.m.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)