HRVK0101FU REL, Religionssociologisk specialisering A: Kvantitativ metode (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Specialization in the Study of Religion A: Quantitative method

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab, 2019

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2017

 

Kursusindhold

Kurset består i specialiserede studier af et emne bestemt ved en historisk periode, en trosretning, en religiøs institution, et religiøst fænomen, en befolkningsgruppe eller lignende, hvor kvantitative metoder med fordel kan anvendes. Emnet behandles med henblik på centrale problemstillinger og grundlæggende færdigheder ved kvantitative undersøgelser.  

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering (aktivitetskode HRVK03201E)

KA 2019-tilvalgsordning
Religionssociologisk specialisering (aktivitetskode HRVK13201E)
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

KA 2018-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering A (aktivitetskode HRVK03081E)

KA 2017-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering A (aktivitetskode HRVK03081E)

 

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

For studerende med adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelse
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, øvelser og studenteroplæg
For at opnå specialiseringen 'Religionshistorie' eller 'Religionssociologi' skal den studerende aflægge eksamen inden for den givne specialisering på alle tre moduler (Religionsvidenskabelig specialisering A, B og C) i alt 45 ECTS.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)