HRVK0100FU REL, Religion i det offentlige rum i historie og nutid (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Religion in the Public Space in History and Today

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Studieordning for kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2018

 

 

 

Kursusindhold

Kurset drejer sig om, hvordan forskellige aktører har forstået, betragtet og anvendt religion i det offentlige rum i historie og nutid. I kurset behandler vi hvilke retoriske virkemidler der anvendes til at italesætte religion samt ser på forskellige teoretiske og metodiske tilgange i analysen af hvordan det offentlige rum konstrueres i historie og nutid.

Vi vil arbejde med en kombination af forskellige typer af materiale (tekster, billeder, materielle konstruktioner, statistiske data, egne interviews og observationer m.m.) for at belyse hvordan religion anvendes i det offentlige rum i historie og nutid.

Kurset inddrager aftager-behov i forbindelse med religionsvidenskabelige analyser for eksempelvis skoler, museer, forskningsinstitutioner, myndigheder eller private virksomheder.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning
Religion i det offentlige rum i historie og nutid (fagelementkode HRVK03191E)

KA 2018-studieordning
Religion i det offentlige rum i historie og nutid (fagelementkode HRVK03071E)

 

Vil fremgå af Absalon

Adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelse
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5