HRVK0100EU REL, Metoder i religionsforskningen (E21)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Methods in the study of religion

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2017

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2017

 

Kursusindhold

Kurset er planlagt i sammenhæng med Teorier og analysestrategier i I kurset arbejdes med en udvalgt religionsvidenskabelig problemstilling, koncentreret omkring en fælles indsamling af materiale. I løbet af kurset indføres den studerende i en række religionsvidenskabelige metoder, som på forskellig vis belyser den udvalgte problemstilling. Kurset afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende selvstændigt udvælger problemfelt og relevante metoder til at analysere dette problemfelt.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Metoder i religionsforskningen (aktivitetskode HRVK03181E)

KA 2017 og 2018-studieordning:
Metoder i religionsforskningen (aktivitetskode HRVK03061E)

Oplyses på Absalon før semesterstart

Adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelse
Holdundervisning, øvelser og vejledning, kombineret med studiegrupper
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet