HRVK0100EU  REL, Metoder i religionsforskningen (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Methods in the study of religion

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2017

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2017

 

Kursusindhold

Kurset er planlagt i sammenhæng med Teorier og analysestrategier i religionsforskningen, således at de studerende kan kombinere teoretiske og metodiske kompetencer der opnås i de to fagelementer.

Kurset koncentreres om en udvalgt religionsvidenskabelig problemstilling i forbindelse med fælles indsamling af materiale. I løbet af kurset indføres den studerende i en række religionsvidenskabelige metoder, som belyser den udvalgte problemstilling. De studerende skal selv vælge et problemfelt og de relevante metoder til at analysere det.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Metoder i religionsforskningen (aktivitetskode HRVK03181E)

KA 2017 og 2018-studieordning:
Metoder i religionsforskningen (aktivitetskode HRVK03061E)

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

Adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelse
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5