HRVK0009FU  REL, Religionssociologisk specialisering B (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Specialization the Sociology of Religion B

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2017

 

Kursusindhold

I foråret 2019 udbydes Religionssociologisk specialisering B som en lektions- og seminarrække ledt af Margit Warburg. Seminarerne vil koncentreres om temaet Religion og stat. Studerende har mulighed for at specialisere sig inden for den givne ramme. Pensum består af en del (850 ns) der sættes sammen af underviser samt en del (450 ns) der sættes sammen af den studerende og skal godkendes af underviser.

Målbeskrivelser

KA 2018-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E)

KA 2017-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E)

Religionssociologisk specialisering A
Lektioner og seminarer
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5