HRVK0008FU  REL, Religionshistorisk specialisering B (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Specialization in History of Religion B

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2017

 

Kursusindhold

I foråret 2019 udbydes Religionshistorisk specialisering B som en lektions- og seminarrække ledt af Catharina Raudvere. Seminarerne vil koncentreres om temaet Religion, historiebrug og kulturel erindring. Studerende har mulighed for at specialisere sig inden for den givne ramme. Pensum består af en del (850 ns) der sættes sammen af underviser samt en del (450 ns) der sættes sammen af den studerende og skal godkendes af underviser

Målbeskrivelser

KA 2018-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E)

KA 2017-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E)

Religionshistorisk specialisering A
Lektioner og seminarer
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5