HRVK0008EU REL, Religionshistorisk specialisering: Religionsfilosofi (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Specialization in the Study of Religion: philosophy of religion

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2018 

Studieordning for kandidatuddannelsen i religionshistorie, 2017

 

Kursusindhold

Kurset indfører i filosofisk refleksion over, og analyse af, religiøse udsagn, forestillinger og handlemåder, og behandler således religionsfilosofiske, etiske og ideologiske problemstillinger og emner.

Målbeskrivelser

KA 2018-studieordning:
Religionshistorisk specialisering A, relgionsfilosofi (fagelementkode HRVK03091E)

KA 2017-studieordning:
Religionshistorisk specialisering A, relgionsfilosofi (fagelementkode HRVK03091E)

 

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

Adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelsen
Holdundervisning, med samtaler på baggrund af kilder
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5