HRVB0113EU REL, Religionsvidenskabelige emnekredse (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Themes in the Study of Religions

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i religionsvidenskab, 2019

 

Kursusindhold

Kurset har to hovedspor der studeres parallelt:

 • Islams formative periode, globale udbredelse, rituelle praksis og moderne udvikling.
 • Religion i Danmark i nyere tid, herunder det religiøse felt, religiøs praksis og religiøse forestillinger i Danmark i dag.
 • Disse to hovedspor undersøges gennem arbejde med forskellige typer af kildematerialer og analytiske strategier. Begge hovedspor vil til dels benytte sig af fælles teoretiske temaer; disse kan f.eks. vedrøre globalisering, historiebrug og erindring, identitet og postkolonialisme. I hvert hovedspor vil studerende producere et mundtligt oplæg (i gruppe) og en skriftlig opgave (individuelt).

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Religionsvidenskabelig emnekredse (aktivitetskode HRVB00121E)

BA-tilvalg 2019-studieordning:
Religionsvidenskabelig emnekredse (aktivitetskode HRVB10221E)

 

Litteratur og materialer vil blive oplyst på Absalon ved kursusstart

Forelæsninger, seminardiskussioner, gruppeøvelser, studenteroplæg
Der arrangeres som regel flere ekskursioner som en del af undervisningen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)