HRVB0111FU REL, Religionssociologi og kultur (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Sociology of Religion and Culture

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieodning for BA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning for KA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019 gældende fra 2022

 

 

 

Kursusindhold

Religion er en del af kulturen og deler mange af dens mest grundlæggende egenskaber. Dette kursus begynder med en dybdegående undersøgelse af klassiske religionssociologiske teorier med henblik på at forstå religion som kultur. Derefter undersøger vi forholdet mellem religion og andre vigtige sociale fænomener og oplevelser, herunder vold, oprør, disciplin, død, autoritet og politik. Politik er et godt eksempel: politiske ideer har ofte religiøse rødder med 'løftet om forløsning'. Nu dominerer sekulære fortællinger i politik, men religion spiller stadig en rolle i den politiske debat – især når det handler om migranter.

På dette kursus vil vi undersøge sociologiske teorier om religion, begyndende med et par vigtige klassikere (Stuart Mill, Marx, Weber, Durkheim, Nietzsche), og fortsætte til mere moderne samfundsteorier om religion. I modsætning til i klassisk teori, hvor religionsspørgsmålet tårner sig op, er religion i de fleste nutidige teorier blevet en noget mere perifer bekymring. Nyere teoridannelse giver os imidlertid vigtige værktøjer til en sociologisk forståelse af nutidig (såvel som historisk) religion.

Med spørgsmålet om religion in mente vil vi undersøge relevante udgivelser af forfattere knyttet til Frankfurterskolen, Erving Goffman, Michel Foucault, Robert Bellah, Judith Butler, Pierre Bourdieu, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Nancy Ammerman og Andreas Reckwitz.

Vores fokus vil være på en tematik, der bygger bro mellem det sociologiske studie af religion med emner, der er relevante for andre forskningsområder. Disse omfatter magt, ofring, kroppen, køn, disciplin, ritual, politik, migration, (anti)globalisering, risiko og rationalitet.

Kurser byder på en vekselvirkning mellem teori og metode, hvor metodeelementer betyder en konkret inddragelse af cases, som analyseres i lyset af det teoretiske perspektiv. Cases indsamles i et samarbejde mellem studerende og undervisere

Målbeskrivelser

BA 2019-ordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00171E)
Bachelorprojekt (aktivitetskode HRVB00181E)

BA Sidefag 2019-ordning
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB10231E)
Særligt studeret område A (aktivitetskode HRVB10251E)

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne 1 (aktivitetskode HRVK13001E)
Frit valgt emne 2 (aktivitetskode HRVK13021E)

Litteraturliste lægges på Absalon inden kursusstart

For at bruge aktivitetskoden for Valgfrit område med sprogudprøvning (HRVB00171E alternativt HRVB10151E) skal studerende have bestået deres propædeutiske sprogstudier, alternativt være i gang med at forberede deres sidste eksamen i det valgte propædeutiksprog.
Forelæsninger, diskussion, øvelser og metodisk dataindsamling
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)