HRVB0109FU REL, Hverdagsreligion gennem tiden (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Everyday Religion – A Longer View

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieodning for BA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning for KA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019 gældende fra 2022

 

Kursusindhold

Med historiske og nutidige eksempler følger vi på dette kursus sporet af religion, som den er blevet praktiseret i almindelige menneskers hverdagsliv gennem tiden rundt om i verden. I de sidste to årtier har begrebet ’levet religion’ vundet stor udbredelse, hvilket afspejler en nyfundet interesse for almindelige mennesker som religiøse subjekter og herigennem for de religiøse former og udtryk der normalt er gået under radaren. På dette kursus fokuserer vi på hverdagsreligion i fortid og nutid lige fra hekseri i den europæiske middelalder og lokale hybridreligioner i de Europæiske kolonier, til dagligdags-islam i det enogtyvende århundrede, frem til de individualiserede former for religion, der findes hos individer i Danmark i dag.

Målbeskrivelser

BA 2019-ordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00171E)
Bachelorprojekt (aktivitetskode HRVB00181E)

BA Sidefag 2019-ordning
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB10231E)

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne 1(aktivitetskode HRVK13001E)

Litteraturliste lægges på Absalon inden kursusstart.

 

For at bruge aktivitetskoden for Valgfrit område med sprogudprøvning (HRVB00171E alternativt HRVB10151E) skal studerende have bestået deres propædeutiske sprogstudier, alternativt være i gang med at forberede deres sidste eksamen i det valgte propædeutiksprog.
Forelæsninger, samtaler og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet