HRVB0107FU REL, Kristendomshistorie (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

History of Christianity

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i religionsvidenskab, 2019

 

Kursusindhold

Indføring i kristendommens historie fra den formative periode frem til det 18. århundrede samt i et repræsentativt udvalg af grundlæggende positioner og problemstillinger i kristendomshistorien.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Kristendomshistorie (fagelementkode HRVB00141E)

BA sidefag 2019-studieordning:
Kristendomshistorie (fagelementkode HRVB10141E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Kristendomshistorie (fagelementkode HRVB10141E)

 

 

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

Forelæsninger og gruppeøvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)