HRVB0106FU REL, Religiøs praksis: fællesskab, forandring og konflikt (F22)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Religious practice: community, change and conflict

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieodning for BA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning for KA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

 

Kursusindhold

Kurset indeholder to parallelle spor:

Muslimsk religiøs praksis. Ritualer, livsstil og fællesskaber 

Kurset omhandler muslimsk religiøs praksis i hverdagen og under de store højtider. Materialet kommer både fra Danmark og fra muslimske miljøer rundt om i verden. Vi vil gå på en række studiebesøg, øve færdigheder i at dokumentere ritualer og andre praksisser samt diskutere forskellige analytiske og teoretiske perspektiver på religiøse handlinger. Derudover vil vi behandle spørgsmål om livsstil, mode og populærkultur.

Religionsskifte i Romerriget og i Norden

I løbet af det 4. århundrede blev kristendom den toneangivende religion i Romerriget. I 10. århundrede blev Norden gjort kristen. I kurset bliver de to religionsskifter belyst både i forhold til mission, institutionelle forandringer og beretninger om individuelle konversioner. Vi vil se i hvor høj grad teorier om religiøs forandring og konversion kan opklare nogle af de spørgsmål som det historiske materiale rejser.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00061E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelementkode HRVB00081E)

Bachelorprojekt (aktivitetskode HRVB00091E)

BA Gymnasierettet tilvalg, 2015-ordning:
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10121E)

BA 2019-ordning

Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)

Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00171E)

Bachelorprojekt (aktivitetskode HRVB00181E)

BA Sidefag 2019-ordning

Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB10231E)

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

Ifølge hver studieordning
Forelæsninger, diskussioner, øvelser, vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv