HRVB0103EU REL, Idéhistorie (E21)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

History of Ideas

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2019

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA-studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2019

KA-studieordning for sidefag på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016

KA-studieordning for sidefag på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2019

Kursusindhold

Kurset indfører i hovedlinjer i den europæiske idéhistorie fra antikken til nutiden med særlig henblik på religionsfilosofiske og etiske positioner.

Målbeskrivelser

BA - 2019 ordning
Idéhistorie (aktivitetskode: HRVB00161E)

BA - 2015 ordning:
Idéhistorie (aktivitetskode: HRVB00071E)

BA tilvalg - 2019 ordning:
Idéhistorie (aktivitetskode: HRVB10241E)

KA sidefag - 2016 ordning:
Idéhistorie (aktivitetskode: HRVK03021E)

KA sidefag - 2019 ordning:
Idéhistorie (aktivitetskode: HRVK03251E)

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september.

Ca. to års studier i et andet humanistisk fag samt fagelementet kristendomshistorie.
Holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)