HRVB0101EU REL, Religionssociologi (E21)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Sociology of religions

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning for den gymnasierettede bachelordelen af sidefagettilvalg i religionsvidenskab, 2019

KA sidefagsordning i Religionsvidenskab, 2016

KA sidefagsordning i Religionsvidenskab, 2019

 

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er en introduktion til elementære religionssociologiske problemstillinger gennem fagets metoder og teorier. I den forbindelse gennemgås to religionssociologiske temaer, og metodisk lægges der særlig vægt på spørgeskemaundersøgelser og forskellige former for feltarbejde. Som en del af undervisningen udarbejder de studerende gruppevis en mindre opgave. Undervisningen forudsætter aktiv studenterdeltagelse i form af oplæg o. lign.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Religionssociologi (aktivitetskode HRVB00111E)

BA tilvalg 2019 studieordning:
Religionssociologi (aktivitetskode HRVB10211E)

KA sidefag 2016 studieordning:
Religionssociologi (aktivitetskode HRVK03031E)

KA sidefag 2019 studieordning:
Religionssociologi - teori og metode (aktivitetskode HRVK03271E)

Pensum og anbefalet litteratur: Se kursushjemmesiden på Absalon

Holdundervisning med gruppeopgaver og studenteroplæg
Der bliver regelmæssigt arrangeret ekskursioner til Folketingets åbningsgudstjeneste samt til religiøse fælleskaber i Danmark.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Kollektiv